Atlas Copco


150 години постижения в областта на иновациите


Компанията Atlas Copco обслужва клиенти в повече от 180 страни по света с продукти и услуги, фокусирани върху производителността, енергийната ефективност, безопасност и ергономичност.

Основана през 1873 г. в Швеция, Atlas Copco има повече от 150 години опит в иновациите и устойчивата производителност. Продуктите и услугите, които предлагат, включват компресори, вакуумни решения и системи за пречистване на въздух, електрически и пневматични инструменти и монтажни системи. Производството на компанията е съсредоточено в над 20 страни, главно в Белгия, Швеция, Германия, САЩ, Индия и Китай.


Ръчни инструменти

Къртачи, чукове, фугорези и др..
Генератори

Индустриални, портативни и др..Помпи за отводняване

Електрически, дренажни и др..Осветителни кули

Електрически и дизелови
Все по-голямо портфолио

Успоредно с доставките на оборудване за железопътната индустрия в края на XIX в. през 1901 г. започваме редовно производство на пневматични инструменти и създаваме отдел за пневматично оборудване. През 1917 г. се сливаме с Diesels Motorer, производител на корабни двигатели и стационарни дизелови двигатели. Обединената компания е наречена Atlas Diesel, а през 20-те години на миналия век всички дейности са преместени в Сикла, недалеч от Стокхолм, където се намира централното ни управление и до днес.

Atlas Diesel става Atlas Copco

През 40-те години на миналия век производството на дизелови двигатели става все по-недоходоносно и през 1948 г. спираме напълно производството на дизелови двигатели. Дейностите на компанията вече са фокусирани върху пневматичните инструменти, компресорите и сондажното оборудване. Търси се ново име, което да отразява и да обединява по-добре дейностите на компанията. През 1956 г. компанията променя името си на Atlas Copco, което произлиза от оригиналното име Atlas, комбинирано с това на белгийското дъщерно дружество Compagnie Pneumatique Commerciale.

Стратегическо развитие

През 70-те години на миналия век световната икономика е в рецесия и производствените разходи навсякъде нарастват. Ние правим поредица от стратегически придобивания, за да разширим продуктовото си портфолио, като се ориентираме към тясно свързани продукти и марки, и целта ни е да увеличим конкретно присъствието на компанията в Азия. Тази стратегия на интернационализация продължава и досега.


Atlas Copco днес

Днес Atlas Copco е компания с опит и услуги, разделени в четири бизнес области – компресорна техника, вакуумна техника, индустриална техника и енергийна техника – за подпомагане на клиенти в около 180 държави. Иновативните ни продукти, решения и услуги дават възможност за всякакви дейности – от безопасно медицинско лечение до производство на енергия от възобновяеми източници – като подобряват ежедневието на хората навсякъде по света.

150 години на върха

Когато днес, през 2023 г., погледнем назад към изминалите 150 прекрасни години, осъзнаваме че нямаше да сме тук без труда на нашите ентусиазирани служители – специалисти, които не спират да бъдат любознателни и да се стремят да учат, които предлагат идеи за нови технологии и услуги. Заедно с нашите клиенти разработваме нови продукти, които отговарят на винаги по-високите стандарти, които сами си поставяме: за начина на използване на природните ресурси, за безопасността, ергономичността и продуктивността. Така гарантираме, че Atlas Copco Group ще продължи да играе водеща роля в процеса на формиране на бъдещето.