Скални пробивни машини


Пневматични и бензинови ръчни и монтирани на стойки пробивни машини. Предназначени за пробиване на отвори за скални сплитери, анкерни отвори и отвори за скални клинове, производствено пробиване в кариери, пробиване за разкрояване на каменни блокове, пробиване на отвори за експлозив, пробиване в скални тавани, пробиване за анкериране и армиране на скали, пробиване с въжено или верижно подаване.