Системи за съхранение на енергия


Водещата в бранша гама от литиево-йонни системи за съхранение на енергия на Atlas Copco разширява спектъра от възможни приложения и предоставя на операторите повече възможности за захранване, като издига модулното съхранение на енергия на ново ниво. Проектирани с оглед на устойчивостта, тези устройства са подходящи за чувствителни към шума места, като значително намаляват разхода на гориво и емисиите на CO2 по време на работа.

Компактни и леки в сравнение с традиционните алтернативи, тези съвременни системи за съхранение на енергия са идеални за приложения с голямо потребление на енергия и променливи натоварвания, отчитащи както ниски равнища на натоварване, така и пикове. Те могат да работят самостоятелно и синхронизирано, като ядро на децентрализирани хибридни системи с няколко енергийни входа, като електрическата мрежа, електрогенератори и възобновяеми енергийни източници. При събития, строителни обекти, в областта на телекомуникациите, производството, минното дело, нефтодобива и газодобива, както и при отдаване под наем, наред с други приложения, тези модели осигуряват гъвкава и устойчива енергия при необходимост, като ви помагат да спазвате разпоредбите и намалите разходите.

Тези базирани на батерии енергийни устройства помагат на компаниите за отдаване под наем и на крайните потребители да осигурят гъвкаво и надеждно захранване. Чрез комбиниране на система за съхранение на енергия и интегриран ECO ControllerTM - контролер за енергийно оптимизиране (EMS) на Атлас Копко - с модулни активи с ниски емисии, като например слънчеви и други източници за регенериране, можете да декарбонизирате операциите си, като същевременно постигнете значителни икономии на гориво, енергия и средства за целия жизнен цикъл.