QES аварийни мобилни дизелови генератори


Генераторът за аварийни ситуации е съществена част от мрежата на всяка компания или сграда със специално предназначение. Той трябва да е готов и да може да осигури захранване в случай на прекъсване на електроенергията. Трябва да сте сигурни, че генераторът ще усети спешната нужда и ще осигури незабавен отговор, с гарантирана производителност, точно в момента, в който е необходимо.