QAC TwinPower генератор


QAC TwinPower предлага два двигателя в един контейнер, като решава проблемите с натоварването и намалява разхода на гориво до 40% при приложения с променливо натоварване. Тъй като получавате два генератора в една платформа, имате гъвкавостта, от която се нуждаете, за да работите при 100% мощност на натоварване или дори при ниски натоварвания по най-ефективния начин. Нещо повече, всяка функция, от която се нуждаете, е стандартна за QAC TwinPower™.

Мощност до 1450 kVa