Почвен анализ

СКАНИРАНЕ НА ПОЛЕТО С ОПТИЧЕН СЕНЗОР

Целта на почвените анализи е те да се правят бързо, да са максимално точни и да осигуряват надеждна информация на фермера, преди да започне да подхранва нивите си. За разлика от механичното взимане на почвени проби, което не обхваща изцяло обработваната земя, ние сканираме полетата с оптичен безконтактен и предварително калибриран сензор SoilOptix. Сензорът измерва естествените геоложки свойства на почвата, чрез лъчението идващо от нея и се отличава с много висока резолюция на сканиране - повече от 80 точки/дка, което е около 800 пъти по-висока резолюция от предлаганата в момента на пазара.

Физическите почвени проби се вземат от точно определени локации и се замразяват още на полето, за да се осигури точно и коректно измерване на азота в почвата. След това се изпращат до сертифицирана лаборатория в Германия за анализ. Екипът ни за обработка на данни анализира и обработва получените резултати, използвайки софтуера и алгоритмите на SoilOptix, след което данните се интегрират в нашите крайни резултати.

Картите с висока резолюция, съдържащи информация за хранителните вещества и структурата на почвата, се генерират след 48 часа. Файловете са готови за изготвяне на карти с променлива норма на торене и могат лесно да се имплементират в повечето платформи за данни. Натискането на един бутон е достатъчно, за да ги изпратите до машината ви и сте готови за работа.
Целта на почвените анализи е не толкова да се спести от торене, колкото да се вложат необходимите количества подхранващи вещества на точното място, да се избегне пренаторяването и да се предпази околната среда.Свържете се с нас на *5566 или info@megatron.bg и вземете вашата индивидуална оферта още днес