Прецизно земеделие

ПРЕЦИЗНОСТТА СЕ ОТПЛАЩА

Предвижда се, че до 2050 г. световното население ще достигне 10 милиарда души. Това означава, че земеделските производители трябва да разчитат на иновативни решения и модерни технологии, за да увеличат производителността и да изхранят още 2,2 милиарда души годишно.
В днешно време технологиите за прецизно земеделие и дигитализацията играят ключова роля за увеличаване на добивите и повишаване качеството на реколтата, като същевременно щадят почвата и околната среда. Предоставяните от нас иновативни услуги ще ви помогнат да управлявате печеливш, устойчив и рентабилен бизнес.
Отделът за прецизно земеделие на Мегатрон въвежда нови за България, но доказали се в световен мащаб технологии, които да осигурят по-детайлна информация и по-прецизен мониторинг на полетата от познатите до момента методи.
Чрез оптимизиране на използваните досега технологии, земеделците могат да взимат много по-информирани решения по отношение на всички операции, които се извършват на полето – торене, обработки, борба с плевели, вредители, насекоми и т.н.

ПОЧВЕН АНАЛИЗ

Сканиране на полето с оптичен сензор

SoilOptics - бъдещето при вземане на почвени проби

вижте повече

ОБСЛЕДВАНЕ НА ПОСЕВИТЕ

КАМЕРА С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ

Интелигентен контрол на посевите и полетата с изкуствен интелект

вижте повече

ТЕХНОЛОГИИ НА JOHN DEERE

ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Навигация, приемници и дисплеи, Operations Center

вижте повече

Какво споделят наши клиенти за опита си с портала Operations Center на John Deere: