Полунавесни обръщателни плугове

 • slide
 • slide
 • slide
Полунавесните обръщателни плугове KUHN използват система за свързване, която позволява добавянето на повече плужни тела за единица мощност отколкото при навесно свързване. Лесното хидравлично прибиране позволява по-голяма маневреност.

Серия MULTI / VARI LEADER 153


КРАТКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

 • Сечение на носещата греда - 220 мм.
 • Просвет на плуга - 80 см.
 • Разстояние от тяло до тяло - 102 см.
 • Работна ширина - 35; 40 и 45 см.


Серия CHALLENGER


КРАТКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

 • Сечение на носещата греда - 220 мм.
 • Просвет на плуга - 80 см.
 • Разстояние от тяло до тяло - 102 см.
 • Работна ширина - 35; 40 и 45 см.