Плугове

С ПЛУГОВЕТЕ KUHN:


  • Постигате високo качество на почвената структура с ефикасно вкарване на остатъчния органичен материал в почвата, който се разпределя равномерно в почвения профил – вашите добиви ще се увеличат
  • Имате на разположение широк спектър от работни ширини, лесни настройки и отлична маневреност – вашите разходи за работа на полето ще бъдат намалени
  • Се възползвате от цял ред технологични новости - усилена рамка, променящи се работни ширини и избор на предпазна система, която най-добре ви устройва - опънов болт (Т) или нон-стоп хидравлична защита (NSH) – обичайните разходи за поддръжка са силно намалени
  • Печелите от значително подобрената надеждност на работните органи и голямата продължителност на живота им – ще работите без прекъсване с много по-добри резултати.

ТРИПЛАСТОВИ ОТМЕТАТЕЛНИ ДЪСКИ

Отметателните дъски са направени от трипластов материал Triplex®, като всеки пласт има различна степен на закаляване. Дебелината на износващите се повърхности е увеличена на 3,3 мм. Специално закалена стомана се използва за изработването на лемежите (ножовете). Специалната форма на отметателните дъски и цялата конструкция на работните органи са подготвени за регулиране на дълбочината на оранта от 15 до 30 см. Предплужниците и разрушителните дъски са важно допълнение, като за производството им се използват същите стабилни материали. Всички плугове се произвеждат с така наречените модулни секции. Това позволява добавянето или свалянето на плужно тяло в зависимост от различните натоварвания при работа на полето.


Полунавесни обръщателни

от 6 до 12 тела

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Навесни обръщателни

от 2 до 7 тела

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ