Роторни фрези

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Роторните фрези KUHN имат универсално приложение при подготовка на почвата за специализирани цели - междуредова обработка в лозарството, овощните градини и зеленчукопроизводството. По-големите модели могат активно да бъдат използвани на по-големи обработваеми площи за допълнително култивиране или да се агрегатират към стандартните сеялки. При тяхното конструиране важат няколко важни критерии – маневреността, адаптирането към всякакви работни условия, голямата надеждност, здравина и дълготрайност.

За специализирани приложения в лозя и овощни градини


За малки и средни стопанства, лозя и овощни градини


За средни и големи смесени стопанства


МоделРаб.ширинаНеобходими к.с.
EL22/130 1,30 м.25 к.с.
EL22/1501,50 м.25 к.с.
EL43/1051,05 м.40 к.с.
EL43/1301,30 м.40 к.с.
EL43/1501,50 м.40 к.с.
EL43/1901,90 м.40 к.с.
EL53/1001,00 м.50 к.с.
EL53/1301,30 м.50 к.с.
EL53/1551,55 м.50 к.с.
EL53/1901,90 м.50 к.с.
МоделРаб.ширинаНеобходими к.с.
EL62/1201,20 м.65 к.с.
EL62/1301,30 м.65 к.с.
EL62/1551,55 м.65 к.с.
EL62/1651,65 м.65 к.с.
EL62/1801,80 м.65 к.с.
EL62/2102,10 м.65 к.с.
EL82/1301,30 м.85 к.с.
EL82/1551,55 м.85 к.с.
EL82/1801,80 м.85 к.с.
EL82/2052,05 м.85 к.с.
МоделРаб.ширинаНеобходими к.с.
EL92/1801,80 м.100 к.с.
EL92/2052,05 м.100 к.с.
EL92/2302,30 м.100 к.с.
EL122/2502,50 м.125 к.с.
EL122/2802,80 м.125 к.с.
EL122/3003,00 м.125 к.с.
EL162/2502,50 м.165 к.с.
EL162/3003,00 м.165 к.с.
EL282/3003,00 м.200-270 к.с.
EL282/4004,00 м.200-270 к.с.
EL282/4504,50 м.200-270 к.с.