Брани и фрези


Дискови брани

С работна ширина от 3,40 до 7,00 м.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Роторни брани

С работна ширина от 1,20 до 6,00 м.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Роторни фрези

С работна ширина от 1,00 до 4,50 м.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ