Контролер за енергийно оптимизиране


Запознайте се с ECO, оптимизатора на енергийния контролер


на Atlas Copco, е мозъкът на системите за съхранение на енергия на Atlas Copco. Този интерфейс човек-машина (HMI) осигурява на операторите пълен контрол върху техните приложения за временно захранване, като оптимизира производството, разпределението и потреблението на енергия чрез усъвършенствано управление на данните.


Подход към оптимизираното енергийно снабдяване, устойчив на бъдещето


Микромрежи

Системите за съхранение на енергия са в основата на микромрежите и благодарение на разработената от Atlas Copco EMS - ECO ControllerTM - те подобряват мащабируемите и децентрализирани системи с няколко енергийни входа. Тези микромрежи са независими енергийни мрежи, които използват местни, разпределени енергийни ресурси за осигуряване на резервно захранване на мрежата или автономно захранване за задоволяване на местните нужди от електроенергия. Давайки възможност за комбиниране на няколко енергийни източника, сърцето и мозъкът - система за съхранение на енергия и ECO - помагат на компаниите за отдаване под наем и операторите да разгърнат гъвкаво захранване, декарбонизирайки операциите и постигайки значителни икономии на гориво, енергия и жизнен цикъл.

Защо ECO?
Това е мозъкът, който управлява енергийните източници, а търсенето е насочено към екологично чисти решения.
Напълно гъвкав и персонализиран, позволява на потребителите да получат контрол и да оптимизират своето временно приложение за енергия.
Осигурява дистанционно управление и е отворен за комуникация със системи за мониторинг на трети страни
Многофункционалност
Висока съвместимост, със специален интерфейс за индустрията за отдаване под наем
Управлява различни енергийни източници - възобновяеми източници, мрежа и генератори на електроенергия - за да отговори ефективно на търсенето на товар
Улеснява мащабируемостта на базираните на батерии решения със своите възможности за паралелно свързване
Позволява на операторите и крайните потребители да изграждат енергийно ефективни решения за различни приложения и променящи се сценарии
Какво прави?
Интерфейс човек-машина (HMI),който контролира източниците на енергия, захранващи решението, състоянието на батериите и търсенето на товар.
Осигурява последователна работа и оптимална производителност на цялата инсталация, като позволява на операторите да сведат до минимум времето за престой.
Намалява екологичния отпечатък на всяко базирано на батерии решение, като винаги се уверява, че товарът е напълно покрит.
Гъвкав и последователен софтуер
Вътрешна разработка с ръчен и автоматизиран контрол.
Безпроблемно потребителско изживяване, конфигурируеми настройки на множество езици и съответствие с разнообразни приложения.
Мониторинг на състоянието в реално време, намаляване на времето за престой и оптимизирано управление на енергията, което се изразява в подобряване на производителността.
Свързан
Ориентиран към клиента: предоставя данни за производителността, така че операторите да могат да предприемат незабавни коригиращи действия.
Независимо от източника на променлив ток, ECO комуникира с всички тях, за да повиши оперативната ефективност
Наблюдава и защитава основните компоненти, като например инвертори, батерии, соларни зарядни устройства и нагреватели, като предлага оптимална производителност и удължен живот
ECO е свързан с Fleetlink, базирания в облака портал на Atlas Copco за наблюдение на автопаркове