Формуляр Сервизен техник/Стажант

За да кандидатствате за сервизен техник / стажант, моля попълнете коректно формуляра и натиснете бутона изпрати.
* Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на подбора и ще бъдат обработвани и съхранявани съгласно ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с отговарящите на условията кандидати.