Индустриални дробилки Dutch Dragon

Дава на дървото нови възможности

Увеличаването на цените за газта и маслата прави употребата на биоенергията все по – атрактивна. От 2020 Европа ще се стреми да намали емисиите на СО2, произлизащи от гоенето на от природен газ, които допринасят за климатичните промени с до 20%. Енергията от биогоривата и logo chipsбиомасата играе важна роля в постигането на тази цел. Горенето на дървенса маса е неутрално за климата. Това означава, че при горенето емисиите на СО2 е същото или по – малко от това на дърветата, които поглъщат СО2 по време на фотосинтеза. 

Отпадъчната дървесина от горите, парковете и пасищата е популярен източник на енергия. Модерните методи за преработка на тази дървесина осигуряват енергия, която може да бъде извлечена по много ефикасен начин. Непрекъснатата поява нови електрически централи, задвижвани от горене на дървесина са доказателство за това. 

Dutch Dragon е лидер в сферата на производство на индустриални машини за дървен чипс. Компанията е тясно свързана с горския сектор и има години натрупан опит в индустрията. Инженерите на Dutch Dragon знаят точно какво е необходимо за производството на висококачествен чипс: голям капацитет и високо качество на компонентите и материалите; ниска себестойност на поддръжката и висока горивна ефективност. 

Тези характеристики описват напълно машините на норвежкия производител. Високоскоростният барабан на Dutch Dragon позволява чипирането и изхвърлянето на чипса с един технологичен процес, без да е необходимо влагането в машината на допълнителни компоненти като разтоварващ шнек и вентилатор. 

Разгледайте и се убедете в предимствата на високопроизводителните чипиращи машини на Dutch Dragon. Ние от Мегатрон с удоволствие ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще предоставим знанията си, за да получите едно оптимално технологично решение за Вашия бизнес и съобразено с Вашите нужди.

bullet arrow Дробилки
bullet arrowПреса за клони