Прецизно земеделие

ПРЕЦИЗНОСТТА СЕ ОТПЛАЩА

Предвижда се, че до 2050 г. световното население ще достигне 10 милиарда души. Това означава, че земеделските производители трябва да разчитат на иновативни решения и модерни технологии, за да увеличат производителността и да изхранят още 2,2 милиарда души годишно.
В днешно време технологиите за прецизно земеделие и дигитализацията играят ключова роля за увеличаване на добивите и повишаване качеството на реколтата, като същевременно щадят почвата и околната среда. Предоставяните от нас иновативни услуги ще ви помогнат да управлявате печеливш, устойчив и рентабилен бизнес.
Отделът за прецизно земеделие на Мегатрон въвежда нови за България, но доказали се в световен мащаб технологии, които да осигурят по-детайлна информация и по-прецизен мониторинг на полетата от познатите до момента методи.
Чрез оптимизиране на използваните досега технологии, земеделците могат да взимат много по информирани решения по отношение на всички операции, които се извършват на полето – торене, обработки, борба с плевели, вредители, насекоми и т.н.

ПОЧВЕН АНАЛИЗ

Сканиране на полето с оптичен сензор

SoilOptics - бъдещето при вземане на почвени проби

вижте повече

ОБСЛЕДВАНЕ НА ПОСЕВИТЕ

КАМЕРА С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ

Интелигентен контрол на посевите и полетата с изкуствен интелект

вижте повече

ТЕХНОЛОГИИ НА JOHN DEERE

ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Навигация, приемници и дисплеи, Operations Center

вижте повече

Какво споделят наши клиенти за опита си с портала Operations Center на John Deere: