Пневматични чукове Atlas Copco


TEX 03 PS

Консумация на въздух6,9 л/сек
Удари в минута69
Ниво на вибрациите16,5 м/сек²
Дължина300 мм
Тегло4 кг


TEX 05 P

Консумация на въздух9,5 л/сек
Удари в минута2760
Ниво на вибрациите13 м/сек²
Дължина380 мм
Тегло5,5 кг


TEX 05 PE

Консумация на въздух17 л/сек
Удари в минута2640
Ниво на вибрациите2,4 м/сек²
Дължина450 мм
Тегло6,5 кг


TEX 09 PS

Консумация на въздух18,5 л/сек
Удари в минута1800
Ниво на вибрациите16,1 м/сек²
Дължина500 мм
Тегло10 кг


TEX 09 PE

Консумация на въздух17 л/сек
Удари в минута1800
Ниво на вибрациите4,2 м/сек²
Дължина560 мм
Тегло10,5 кг


TEX 10 PS KL

Консумация на въздух17 л/сек
Удари в минута1350
Ниво на вибрациите22,4 м/сек²
Дължина500 мм
Тегло10,5 кг


TEX 10 PS

Консумация на въздух17 л/сек
Удари в минута1800
Ниво на вибрациите4,2 м/сек²
Дължина560 мм
Тегло10,5 кг


TEX 12 PS KL

Консумация на въздух21,3 л/сек
Удари в минута1600
Ниво на вибрациите15,4 м/сек²
Дължина545 мм
Тегло12,5 кг


TEX 12 PS

Консумация на въздух21,3 л/сек
Удари в минута1600
Ниво на вибрациите15,4 м/сек²
Дължина550 мм
Тегло10,5 кг


TEX 07 PE

Консумация на въздух17 л/сек
Удари в минута1770
Ниво на вибрациите0 м/сек²
Дължина525 мм
Тегло8,7 кг


TEX 09 PS KL

Консумация на въздух18,5 л/сек
Удари в минута1800
Ниво на вибрациите16,1 м/сек²
Дължина500 мм
Тегло12 кг


TEX 12 PE

Консумация на въздух20 л/сек
Удари в минута1620
Ниво на вибрациите4 м/сек²
Дължина590 мм
Тегло12 Кг