Плужни тела KUHN, проектирани за спестяване на разходи