ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ 60 ГОДИНИ НА BOBCAT – БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ТЯХ!Предоставяне на нови технологии, които са надеждни и работещи!
Иновациите не се отнасят само до новите продукти. Това е основният фактор, който движи възприеманата полезност на нашите решения и ни дава възможност да изненадаме нашите клиенти от гледна точка на това, което може да бъде постигнато.
Бъдещето е цифрово и свързано. Bobcat цели да бъде лидер на това пространство, като свързва хората и машините по нови и иновативни начини. Въвеждането на технологии ще помогне на нашите клиенти да работят по-ефективно, безопасно и по начини, които никога не са смятали за възможни. Някои от технологичните иновации, над които работим, включват:
Бъдете част от #NEXTISNOW
Бъдещето не се интересува от нашите действия вчера. През последните 60 години ние поставихме основите на нашето бъдеще. Но има още много, което можем да постигнем заедно с вас – нашите партньори.
По-интелигентно. По-бързо. По-добре свързани. По-ефективни. Всичко, което планираме, разработваме и градим в Bobcat е за бъдещето, защото… бъдещето е сега!