Компактни преносими помпи


Центробежни помпи

Центробежни помпи за мръсна вода, утайки и едри частици до 40 мм. Предлагат се с бензинови и дизелови двигатели, с рама или с количка.

Максимален дебит: 416-2500 л/мин
Напор: 22,5-29 м

Диафрагмени помпи

Диафрагмени помпи за мръсна вода, утайки и едри частици до 60 мм. Предлагат се с бензинови и дизелови двигатели, с рама или с количка. Подходящи за изпомпване на бентонит, сондажна кал, почистване на шахти и канализации.

Максимален дебит: 325-530 л/мин
Напор: до 15 м