Електронна фактура – бързо, лесно, сигурно, удобноУважаеми клиенти,
Напомняме ви, че имате възможност да изберете да получавате електронна фактура вместо хартиен вариант. Това може да стане като попълните декларация за отказ от хартиена фактура, която да изпратите по пощата/с куриер или да я сканирате и изпратите по имейл. Декларации за отказ от хартиена фактура може да се подават и в най-близката до вас база на Мегатрон.


Адреси за изпращане на декларациите:

По пощата / с куриер: Мегатрон ЕАД, 1517 - София, ул. „Източна тангента“ 127
По имейл: office@megatron.bg
На място в наша база / магазин


Електронна фактура – бързо, лесно, сигурно, удобно

Електронната фактура предлага предимства, които бихте оценили - получаването й е бързо, сигурно и защитава личните данни на получателя. Електронните фактури допринасят за намаляване на изсичането на дървета за целите на производството на хартия и по този начин подпомагаме екологичния баланс. Е-фактурата съответства напълно на ритъма на съвременното ежедневие - динамично, мобилно и интернет-базирано.
Електронната фактура е валиден, електронно подписан данъчен документ и е напълно идентична с хартиения носител. Издаването и изпращането ѝ се осъществява с помощта на професионалистите в тази сфера – Борика, чрез специализирания софтуер E-factura, който гарантира достоверността и не позволява манипулиране на съдържанието. Като канал за пренос на данните се използва SSL връзка между сървъра на Мегатрон и браузера на клиента, която гарантира защитеност на комуникацията.
Известието за електронна фактура се изпраща на посочени от клиента до 2 броя e-mail адреси. В текста на всяко получено по e-mail известие е посочен линк за достъп до индивидуален профил в системата, защитен с парола. След като влезе в системата, потребителят може да прегледа и съответно да придвижи плащане по фактурата, а Мегатрон получава потвърждение за получаването ѝ.
Допълнително удобство дава и възможността за плащане на задълженията по фактури чрез електронно банкиране през една от банките партньори в платформата E-factura.
Изберете електронна фактура още днес, спасете дърво и улеснете ежедневието си!