ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА – БЪРЗО, ЛЕСНО, СИГУРНО, УДОБНОУважаеми клиенти и партньори,
Напомняме ви, че имате възможност да изберете да получавате електронна фактура вместо хартиен вариант и да се възползвате от многобройните предимства, които тя ви дава.

  • Изпращате и получавате електронни фактури и електронни документи в реално време
  • Разполагате с пълна история и прегледност на документите в системата
  • Пестите време
  • Имате лесен достъп до всички регистрирани потребители
  • Интеграция с канали за онлайн банкиране: онлайн банкиране чрез банки – партньори на системата
  • Правите различни справки за получени и изпратени фактури в системата
  • Лесен за употреба и популярен интерфейс
  • Намаляване на административните разходи с над 80%

За да получавате електронни фактури е нужно да попълните декларация за отказ от хартиена фактура и да я да изпратите по пощата/с куриер или да я сканирате и изпратите по имейл. Декларации за отказ от хартиена фактура може да се подават и в най-близката до вас база на Мегатрон.


Адреси за изпращане на декларациите:


По пощата / с куриер: Мегатрон ЕАД, 1517 - София, ул. „Източна тангента“ 127
По имейл: office@megatron.bg
На място в наша база / магазин

Електронна фактура – бързо, лесно, сигурно, удобно


Електронната фактура предлага предимства, които бихте оценили - получаването й е бързо, сигурно и защитава личните данни на получателя. Електронните фактури допринасят за намаляване на изсичането на дървета за целите на производството на хартия и по този начин подпомагаме екологичния баланс. Е-фактурата съответства напълно на ритъма на съвременното ежедневие - динамично, мобилно и интернет-базирано.
Електронната фактура е валиден, електронно подписан данъчен документ и е напълно идентична с хартиения носител. Издаването и изпращането ѝ се осъществява с помощта на професионалистите в тази сфера – Борика, чрез специализирания софтуер E-factura, който гарантира достоверността и не позволява манипулиране на съдържанието. Като канал за пренос на данните се използва SSL връзка между сървъра на Мегатрон и браузера на клиента, която гарантира защитеност на комуникацията.
Известието за електронна фактура се изпраща на посочени от клиента до 2 броя e-mail адреси. В текста на всяко получено по e-mail известие е посочен линк за достъп до индивидуален профил в системата, защитен с парола. След като влезе в системата, потребителят може да прегледа и съответно да придвижи плащане по фактурата, а Мегатрон получава потвърждение за получаването ѝ.
Допълнително удобство дава и възможността за плащане на задълженията по фактури чрез електронно банкиране през една от банките партньори в платформата E-factura.
Изберете електронна фактура още днес, спасете дърво и улеснете ежедневието си!