Електрически потопяеми помпи


Пълна гама висококачествени и леки електрически потопяеми помпи за чиста и мръсна вода, специално проектирани за приложения за отводняване на изкопи, кариери и подпочвени води, дренажи, изпомпване на утайки и рядка кал, за едри частици до 60 мм.

Максимален дебит: 120-22 000 л/мин
Напор: 11-96 м