Дежурства сервиз

По време на пролетната, жътвената и есенната кампании разполагаме винаги с дежурни екипи, които са ваше разположение през почивните дни така че да не спирате работа. Актуален график с дежурните служители и техни контакти се публикуват на тази страница, както и на видно място във всяка една база на компанията.

ДЕЖУРНИ СЕРВИЗНИ ТЕХНИЦИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА В СТРАНАТА
ЗА ПЕРИОДА 25 март 2023г. – 15 май 2023г.

Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаЮ.Димитров0885 233 208
01.04.2023 г.съботаК.Харизанов0886 565 169
08.04.2023 г.съботаА.Павлов0885 146 979
14.04.2023 г.ПетъкВ.Митев0887 177 747
17.04.2023 г.ПонеделникВелислав Костадинов0884 914 051
22.04.2023 г.съботаП.Пенчев0885 336 277
29.04.2023 г.съботаА.Павлов0885 146 979
1.05.2023 г.ПонеделникВасил Митев0887 177 747
8.05.2023 г.ПонеделникЮ.Димитров0885 233 208
13.05.2023 г.СъботаВелислав Костадинов0884 914 051
Дата на дежурствоДен от седмицатаДежурен служителТелефон
08.04.2023 г.съботаМартин Киров0882 537 711
17.04.2023 г.понеделникСтанимир Щиренов0882 486 166
29.04.2023 г.съботаМартин Киров0882 537 711
13.05.2023 г.съботаСтанимир Щиренов0882 486 166
Дата на дежурствоДен от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаРафи Ишханян0885 005 887
17.04.2023 г.понеделникХайгаз Манкикян0885 959 100
22.04.2023 г.съботаРафи Ишханян0885 005 887
01.05.2023 г.понеделникХайгаз Манкикян0885 959 100
08.05.2023 г.понеделникРафи Ишханян0885 005 887
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаП.Романов0885 517 227
01.04.2023 г.съботаД.Георгиев0883 265 893
08.04.2023 г.съботаП.Романов0885 517 227
14.04.2023 г.ПетъкД.Георгиев0883 265 893
17.04.2023 г.ПонеделникД.Пенчев0888 903 401
22.04.2023 г.съботаП.Романов0885 517 227
29.04.2023 г.съботаД.Георгиев0883 265 893
01.05.2023 г.понеделникПламен Романов0885 517 227
08.05.2023 г.понеделникПламен Романов0885 517 227
13.05.2023 г.съботаДимитър Георгиев0883 265 893
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаНиколай Николов0882 898 078
01.04.2023 г.съботаКристиян Димитров0882 729 503
08.04.2023 г.съботаНиколай Николов0882 898 078
14.04.2023 г.ПетъкКристиян Димитров0882 729 503
17.04.2023 г.ПонеделникНиколай Николов0882 898 078
22.04.2023 г.съботаВенислав Янкулов0885 550 592
29.04.2023 г.съботаКристиян Димитров0882 729 503
01.05.2023 г.понеделникКристиян Димитров 0882 729 503
08.05.2023 г.понеделникКристиян Димитров 0882 729 503
13.05.2023 г.съботаНиколай Николов0882 898 078
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаАндрей Божанов0882 403 387
01.04.2023 г.съботаМирослав Стефанов0882 524 954
08.04.2023 г.съботаПламен Димитров0887 033 329
14.04.2023 г.петъкКрасимир Панев0884 149 326
17.04.2023 г.понеделникАндрей Божанов0882 403 387
22.04.2023 г.съботаМирослав Стефанов0882 524 954
29.04.2023 г.съботаКрасимир Панев0884 149 326
01.05.2023 г.понеделникПламен Димитров0887 033 329
08.05.2023 г.понеделникКрасимир Панев0884 149 326
13.05.2023 г.съботаМирослав Стефанов0882 524 954
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.събота Спасимир Спасов0882 214 553
01.04.2023 г.събота Петър Димитров0887 707 480
08.04.2023 г.събота Венислав Янкулов0885 550 592
14.04.2023 г.петък Петър Димитров0887 707 480
17.04.2023 г.понеделник Тодор Петров0889 008 788
22.04.2023 г.събота Мартин Захариев0884 941 771
29.04.2023 г.събота Владимир Николов0886 501 704
01.05.2023 г.понеделник Тодор Петров0889 008 788
08.05.2023 г.понеделник Спасимир Спасов0882 214 553
13.05.2023 г.събота Петър Димитров0887 707 480
Дата на дежурствоДен от седмицатаДежурен служителТелефон
01.04.2023 г.съботаРосен Петров0882 409 673
22.04.2023 г.съботаРосен Петров0882 409 673
08.05.2023 г.понеделникРосен Петров0882 409 673
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаВ.Гангов0885 510 095
01.04.2023 г.съботаС.Трилов0884 835 020
08.04.2023 г.съботаЛ.Меразчиев0882 750 343
14.04.2023 г.петъкЦ.Димитров0882 700 011
17.04.2023 г.понеделникГ.Великов0882 728 821
22.04.2023 г.съботаН.Михайлов0882 557 878
29.04.2023 г.съботаН.Никифоров0887 507 424
01.05.2023 г.понеделникНиколай Димитров0882 97 64 51
08.05.2023 г.понеделникГенади Великов0882 728 821
13.05.2023 г.съботаСтанислав Трилов0884 835 020
Дата на дежурствоДен от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаСтефан Стефанов0889 104 882
17.04.2023 г.понеделникСтефан Стефанов0889 104 882
01.05.2023 г.понеделникЛатьо Петков0882 694 123
13.05.2023 г.съботаСтефан Стефанов0889 104 882
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаТ.Съркьов0882 179 390
01.04.2023 г.съботаС.Стоянов0887 990 050
08.04.2023 г.съботаН.Гатев0887 403 950
14.04.2023 г.петъкГ.Тенчев0884 199 887
17.04.2023 г.понеделникН.Гатев0887 403 950
22.04.2023 г.съботаС.Стоянов0887 990 050
29.04.2023 г.съботаТ.Съркьов0882 179 390
01.05.2023 г.понеделникНиколай Гатев0887 403 950
08.05.2023 г.понеделникС.Стоянов 0887 990 050
13.05.2023 г.съботаТ.Съркьов0882 179 390
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаПл.Стефанов0884 218 450
01.04.2023 г.съботаС.Илиев0882 071 790
08.04.2023 г.събота А.Антониев0889 883 040
14.04.2023 г.Петък Н.Тодоров0885 279 722
17.04.2023 г.понеделникИ.Илиев0885 117 151
22.04.2023 г.съботаПл.Стефанов 0884 218 450
29.04.2023 г.съботаГ.Георгиев0884 721 102
01.05.2023 г.понеделник С.Илиев0882 071 790
08.05.2023 г.понеделник Н.Тодоров0885 279 722
13.05.2023 г.събота И.Илиев 0885 117 151
Дата на дежурствоДен от седмицатаДежурен служителТелефон
01.04.2023 г.съботаТеодор Тодоров0882 544 348
08.04.2023 г.съботаСвилен Господинов0887 013 331
14.04.2023 г.петъкХристиян Илиев0882 694 444
29.04.2023 г.съботаТеодор Тодоров0882 544 348
13.05.2023 г.съботаСвилен Господинов0887 013 331
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаДимитър Янакиев0884 824 808
01.04.2023 г.съботаНикола Кънчев0885 244 058
08.04.2023 г.съботаДимитър Янакиев0884 824 808
14.04.2023 г.ПетъкНикола Кънчев0885 244 058
17.04.2023 г.понеделникДимитър Янакиев0884 824 808
22.04.2023 г.съботаНикола Кънчев0885 244 058
29.04.2023 г.съботаДимитър Янакиев0884 824 808
01.05.2023 г.понеделникНикола Кънчев0885 244 058
08.05.2023 г.понеделникДимитър Янакиев0884 824 808
13.05.2023 г.съботаНикола Кънчев0885 244 058
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.събота Х. Христов0885 017 737
01.04.2023 г.събота Г.Миланов0882 709 084
08.04.2023 г.събота Г.Миланов0882 709 084
14.04.2023 г.Петък Х. Христов0885 017 737
17.04.2023 г.понеделник Х. Христов0885 017 737
22.04.2023 г.събота Х. Христов0885 017 737
29.04.2023 г.събота Г.Миланов0882 709 084
01.05.2023 г.понеделник Х. Христов0885 017 737
08.05.2023 г.понеделник Х. Христов0885 017 737
13.5.2023 г.събота Х. Христов0885 017 737
Дата на дежурствоДен от седмицатаДежурен служителТелефон
08.04.2023 г.съботаСтоян Ангелов0885 308 021
14.04.2023 г.петъкМариян Димитров0882 516 992
29.04.2023 г.съботаСтоян Ангелов0885 308 021
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаТаньо Димитров0882 647 929
01.04.2023 г.съботаПламен Генов0882 547 721
08.04.2023 г.съботаЕмил Трайков0884 862 477
14.04.2023 г.ПетъкКостадин Чакъров088 406 30 88
17.04.2023 г.понеделникЕвгени Алексиев0884 535 002
22.04.2023 г.съботаСтоян Милев0884 018 480
29.04.2023 г.съботаНиколай Петров0882 334 510
01.05.2023 г.понеделникСтоян Милев0884 018 480
08.05.2023 г.понеделникСтоян Милев0884 018 480
13.05.2023 г.съботаГеорги Тенчев0884199887
Дата на дежурствоДен от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаКостадин Костадинов0882 538 733
01.04.2023 г.съботаСтанислав Стайков0882 521 008
14.04.2023 г.петъкИлиян Жечев0884 667 440
22.04.2023 г.съботаКостадин Костадинов0882 538 733
01.05.2023 г.понеделникСтанислав Стайков0882 521 008
08.05.2023 г.понеделникИлиян Жечев0884 667 440
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаХ.Хасан 0882 123 715
01.04.2023 г.съботаХ.Хасан0882 123 715
08.04.2023 г.съботаС.Илиев0882 071 790
14.04.2023 г.ПетъкХ.Хасан 0882 123 715
17.04.2023 г.понеделникХ.Хасан 0882 123 715
22.04.2023 г.съботаХ.Хасан 0882 123 715
29.04.2023 г.съботаХ.Хасан 0882 123 715
01.05.2023 г.понеделникХ.Хасан 0882 123 715
08.05.2023 г.понеделникХ.Хасан 0882 123 715
13.05.2023 г.съботаС.Илиев0882 071 790
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаХ.Донев0882 664 861
01.04.2023 г.съботаГ.Георгиев0884 733 062
08.04.2023 г.съботаЗ.Желев0886 205 772
14.04.2023 г.ПетъкХ.Донев0882 664 861
17.04.2023 г.понеделникЮ.Димитров0885 233 208
22.04.2023 г.съботаГ.Георгиев0884 733 062
29.04.2023 г.съботаЗ.Желев0886 205 772
01.05.2023 г.понеделникХристо Донев 0882 664 861
08.05.2023 г.понеделникЗлатан Желев0886 205 772
13.05.2023 г.съботаПетър Пенчев0885 336 277
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.събота Мартин Бакларов0885 318 421
01.04.2023 г.събота Владимир Георгиев0884 626 563
08.04.2023 г.събота Генади Симеонов0887 751 277
14.04.2023 г.Петък Данаил Канджов0882 565 386
17.04.2023 г.понеделник Мартин Бакларов0885 318 421
22.04.2023 г.събота Владимир Георгиев0884 626 563
29.04.2023 г.събота Генади Симеонов0887 751 277
01.05.2023 г.понеделникТодор Радков 0889 214 500
08.05.2023 г.понеделникПламен Петров 0887 114 359
13.05.2023 г.съботаАйхан Насуфов 0882 613 466
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.съботаТ. Радков0889 214 500
01.04.2023 г.съботаП. Петров0887 114 359
08.04.2023 г.съботаТ. Радков0889 214 500
14.04.2023 г.ПетъкА. Насуфов0882 613 466
17.04.2023 г.понеделникА. Насуфов0882 613 466
22.04.2023 г.съботаП. Петров0887 114 359
29.04.2023 г.съботаП. Петров0887 114 359
01.05.2023 г.понеделникМартин Бакларов0885 318 421
08.05.2023 г.понеделникГенади Симеонов0887 751 277
13.05.2023 г.съботаДанаил Канджов0882 565 386
Дата на дежурство Ден от седмицатаДежурен служителТелефон
25.03.2023 г.събота Дилян Деспов0882 549 074
01.04.2023 г.събота Дилян Деспов0882 549 074
08.04.2023 г.събота Иван Приходков0882 941 177
14.04.2023 г.Петък Иван Приходков0882 941 177
17.04.2023 г.понеделник Иван Приходков0882 941 177
22.04.2023 г.събота Христо Георгиев0882 898 026
29.04.2023 г.събота Христо Георгиев0882 898 026
01.05.2023 г.понеделник Дилян Деспов0882 549 074
08.05.2023 г.понеделник Иван Приходков0882 941 177
13.05.2023 г.събота Христо Георгиев0882 898 026